Iššūkiais grįstas mokymas(is)

Iššūkiais grįstas mokymas(is) vizualas

Iššūkiais grįstas mokymasis

Iššūkiais grįstas mokymas(is) (angl. challenge based learning (CBL)) – tai mokymo(si) būdas, kai studentai ir dėstytojai, spręsdami realaus pasaulio problemas arba iššūkius, dirba kartu. Iššūkius gali pateikti verslo įmonės, viešosios ar nevyriausybinės organizacijos. Šiuo inovatyviu mokymosi metodu ugdomos ne tik profesinės, bet ir minkštosios kompetencijos, tokios kaip kūrybiškas mąstymas, bendradarbiavimas, darbo etika, rezultatų pristatymas, tinklaveika, laiko planavimas ir kt.

Iššūkiais grįstas mokymas(is) keičia studentų vaidmenį mokymo(si) procese, nes būtent studentai tampa iššūkio „savininkais“ ir yra atsakingi už tai, kaip jie mokosi ir kokius rezultatus pasiekia. Studentai skatinami būti atsakingais besimokančiaisiais, kurie patys projektuoja savo mokymosi kelią. Kitas CBL metodo išskirtinumas – iš pateiktos didžiosios idėjos arba bendros pateiktos problemos besimokantieji patys išsigrynina konkretų iššūkį, kurį spręs.

Tam, kad būtų užtikrinta aukšta mokymosi kokybė, o iššūkio rezultatai sietųsi su studijų moduliu, studentai nuolat dirba su moderatoriais, kurie ECIU universitete vadinami teamcheriais. Jie užtikrina, kad studentai dirbtų pagal iššūkiais grįsto mokymosi metodą, praeitų visus mokymo(si) etapus ir pasiektų studijų programos rezultatus.

Išsamesnę informaciją apie iššūkius rasite čia.

 

Iššūkiais grįsto mokymo(-si) etapai

Iššūkiais grįsto mokymosi metodas (CBL metodas) apima tris etapus, turinčius skirtingus tikslus ir uždavinius.

Pirmasis yra įsitraukimo etapas. Šio etapo pagrindinis tikslas – suprasti didžiosios idėjos esmę ir aktualumą. Pirmajame etape studentai užduoda esminius klausimus, analizuoja idėjos prasmę ir galimas veiklos kryptis bei suformuluoja konkretų iššūkį, kurį komanda spręs, o jo sprendimai teiks naudą organizacijai ir visuomenei.

Po pirmojo etapo pereinama į tyrimo dalį, kurioje studentai išsamiai analizuoja iššūkį, nustato turimas žinių spragas, į kurias atsižvelgdami gali pasirinkti mikromodulius ir įgyti trūkstamas kompetencijas. Renka trūkstamą informaciją, kad galėtų geriau suprasti iššūkį bei suformuluoti pirminę sprendimo koncepciją.

Paskutiniame – veikimo – etape studentai sukuria pagrįstus sprendimus ir įgyvendina juos autentiškoje aplinkoje, eksperimentuoja, gauna grįžtamąjį ryšį, mokosi bei pristato savo sprendimą problemą pateikusiai organizacijai ir ekspertams.

 

Iššūkiais grįsto mokymosi ekosistema KTU

CBL ekosistema KTU yra vystoma įvairiuose lygmenyse – pradedant nuo įtraukimo į Universiteto strategiją bei prioritetines veiklos sritis, vystant dėstytojų didaktines kompetencijas, įtraukiant studentus CBL taikymo studijų programų rėmuose ir už jų ribų, baigiant poveikio visuomenei vertinimu.

Paveikslėlis - CBL ekosistema KTU: KTU strateginiai prioritetai, dėstytojų kompetencijų tobulinimas, studentų įtraukimas, poveikis visuomenei, CBL įtraukimas į studijų programas ir pasirenkamuosius modulius.
 

Susiję straipsniai

Nuoroda į KTU mokslininkų tyrimą
Nuoroda į CBL privalumus
Nuoroda į KTU CBL ekosistemą