Apie ECIU universitetą

Plačiau apie ECIU universitetą vizualas

Plačiau apie ECIU universitetą

ECIU – tai Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumas, kurį sudaro 13 universitetų Europoje ir vienas asocijuotas partneris Meksikoje. 1997-aisiais įsteigto ECIU konsorciumo narius vienija antreprenerystė, inovacijų vystymas, mokymosi visą gyvenimą svarba aukštojo mokslo sistemai ir siekis kurti papildomą pridėtinę vertę bei daryti teigiamą poveikį Europos bendruomenei. Kauno technologijos universitetas prisijungė prie konsorciumo 2016 m. ir yra vienintelis Lietuvos universitetas, priklausantis šiam tinklui.

Nuo 2019 m. ECIU nariai kuria jungtinį Europos universitetą – ECIU universitetą. Pirmajame ECIU universiteto etape (2019–2022) į ECIU universiteto veiklas iš konsorciumo buvo įsitraukę daugiau kaip 400 studentų, 300 dėstytojų ir universitetų darbuotojų bei daugiau nei 100 įmonių ir organizacijų.

2020 m. ECIU Taryba patvirtino ilgalaikę ECIU universiteto viziją 2030-iesiems. Vizijos esmė – sukurti ECIU universiteto ekosistemą ir įdiegti tvarų finansavimo modelį. Ekosistema apjungtų studijų, mokymosi visą gyvenimą, mokslo ir inovacijų veiklas 14-oje ECIU narių bei leistų dalintis resursais, plėtoti virtualų Europos akademinį miestelį (angl. VR Campus) ir suburti stiprią besimokančiųjų, dėstytojų, tyrėjų ir administracijos darbuotojų bendruomenę.
Vizijos dokumente pateikiama jungtinio Europos universiteto misija, vizija, vertybės ir plėtros gairės.

2022 m. rudenį prasidėjo antrasis ECIU universiteto etapas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas trims aukštojo mokslo inovacijoms: lankstiems mokymosi keliamsiššūkiais grįsto mokymosi metodui ir mikrokredencialams.

„Įsivaizduokite, kad galite mokytis bei spręsti iššūkius paskaitoje, į kurią prisijungia studentai iš visų 14 ECIU tinklo universitetų. Visi iššūkiai yra susiję su mums svarbiomis problemomis – mūsų namais, mūsų miestu. Pavyzdžiui, parkavimo problemos, įvairių produktų tiekimo grandinės, energijos taupymas, maisto švaistymas, atliekų rūšiavimas ir daugybė kitų. ECIU universitetas iš esmės keičia aukštosios mokyklos sąvoką.“ – teigia KTU rektorius Eugenijus Valatka.

 

ECIU universiteto nauda

ECIU universiteto veiklos yra orientuotos į aukštojo mokslo iššūkių sprendimą tiek Lietuvoje, tiek Europoje, o įgyvendinami veiksmai dera su 2021–2025 m. KTU strategija, Lietuvos Vyriausybės programos prioritetais bei Lietuvos valstybės ateities vizija „Lietuva 2050“.

 

ECIU universiteto aktualijos

Nuoroda į ECIU universiteto žurnalą
Nuoroda į ECIU universiteto veiklos rezultatus
Nuoroda į ECIU universiteto viziją
Nuoroda į politikos dokumentus
 

ECIU universiteto partneriai Lietuvoje