Lankstūs mokymosi keliai

Lankstūs mokymosi keliai vizualas

Lankstūs mokymosi keliai

Lankstūs mokymosi keliai – tai į besimokantįjį orientuotas mokymosi modelis, leidžiantis kiekvienam pasirinkti individualų mokymosi procesą nepriklausomai nuo anksčiau įgyto išsilavinimo. Kiekviename mokymosi etape besimokančiajam siūlomi skirtingi mokymosi pasirinkimai, atsižvelgiant į jo poreikius, interesus, kilmę, žinias ir kt.

Esminis lanksčių mokymosi kelių koncepcijos elementas yra galimybė lengvai keisti mokymosi kryptį mokymosi metu – pagal kiekvieno asmens poreikius, siekiamus įgūdžius ar reikalingas kompetencijas. Mokymasis vyksta mažomis dalimis, pritaikytomis konstruoti lankstų mokymosi kelią.

Kauno technologijos universitete (KTU) parengta lanksčių mokymosi kelių koncepcija (angl. Concept of Flexible Learning Pathways)Leidinyje pristatomas novatoriškas mokymosi modelis – svarbus ECIU universiteto pilotinio etapo rezultatas. 

 

Lankstaus mokymosi vertės

Paveikslėlis apie lankstų mokymasi