ECIU universiteto dienos 2022: KTU studentų patirtis iššūkiuose ir proga išbandyti CBL metodą

ECIU naujienos | 2022-05-10

„ECIU universiteto dienos 2022“ – tai pirmasis po pandemijos ECIU universiteto gyvai organizuotas renginių ciklas, kuriame studentai ir bendruomenė galėjo iš arčiau susipažinti su ECIU universitetu ir jo vykdomomis veiklomis: išgirsti veiklose dalyvavusių studentų patirtį, pasiklausyti tarptautinės įmonės pasakojimo apie darbą tarptautinėse komandose ar sudalyvauti iššūkiais grįsto mokymosi (ang. CBL – Challenge-Based Learning) dirbtuvėse.

Šiandien pasaulyje veikiame globaliai: mokomės, studijuojame ar dirbame tarptautinėse komandose. Bendro rezultato siekia skirtingų kultūrų žmonės.

„Centric IT Solutions Lithuania“ atstovė Laura Binish KTU
„Centric IT Solutions Lithuania“ atstovė Laura Binish

„Dirbdama tarptautinėje komandoje aš išmokau daug naujų dalykų, susijusių ne tik su darbu. Pažinau kitas kultūras, kalbas ir dar geriau išmokau organizuoti laiką, kadangi dauguma kolegų dirba įvairiose pasaulio šalyse“, – teigia IT įmonės „Centric IT Solutions Lithuania“ atstovė Laura Binish.

„ECIU universiteto dienose 2022“ ji pristatė iššūkius, su kuriais susiduria tarptautinės komandos ir kaip juos suvaldyti. Ji pabrėžė jog šie iššūkiai dažnai tampa privalumais dirbant tokio tipo komandose.

Tarptautinėje komandoje sprendimą rasti lengviau

Savo patirtimi sprendžiant ECIU universiteto iššūkius tarptautinėse komandose dalinosi ir KTU studentai:

„Mūsų komandą sudarė tos pačios studijų krypties studentai. Mano nuomone, lengviau spręsti įvairias problemas arba į jas pažiūrėti iš skirtingų pusių per skirtingas mokslo disciplinas. Tai buvo didžiausias mūsų komandos iššūkis, tačiau nepaisant to, mums pavyko rasti sprendimą! Džiaugiuosi įgijęs neįkainojamos patirties“, – įspūdžiais dalijasi Nicolas Drouby.

Sprendžiant ECIU universiteto iššūkį studentams kilo idėja sukurti programėlę, kuri užtikrintų tinkamą aliejaus surinkimą.

Programėlės tikslas – sujungti aliejaus vartotojus iš restoranų bei namų ūkių su perdirbimo įmonėmis. Be to, programėlės naudotojai galės rinkti taškus, už kuriuos bus apdovanoti, taip skatinant žmones naudotis programėle bei atiduoti aliejų perdirbimui“, – sako N. Drouby, KTU Pramonės inžinerijos ir vadybos magistrantūros studentas iš Libano.

Programėlė sukurta KTU Startup Space inkubatoriuje. Prototipas bus naudojamas ir testuojamas Lietuvoje. Bandymo laikotarpiu komanda rinks informaciją ir duomenis apie procesą, sieks

Laura Binish bei KTU studentai Giriprakash Das Roshini ir Nicolas Drouby
Laura Binish bei KTU studentai Giriprakash Das Roshini ir Nicolas Drouby

išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias puses, kad ateityje technologiją būtų galima pritaikyti pasauliniu mastu.

KTU absolventė Giriprakash Das Roshini atskleidė dar vieną darbo komandoje subtilybę, kuri padėjo nustatyti net asmenybės tipą: „Susipažįstant komandos nariams visi atrodė tokie nedrąsūs, todėl aš buvau tas žmogus, kuris pasiūlė pralaužti ledus, paskatinau susipažinti ir nejučiomis tapau komandos lyderiu, kuris lydėjo komandą šioje rolėje visą kelią. Būtent darbas komandoje padėjo atsiskleisti mano asmenybei, supratau, kad galiu būti lydere.“

CBL metodas ir unikalūs sprendimai

Viena iš pagrindinių ECIU universiteto veiklų – realių, įmonėms ir organizacijoms kylančių iššūkių sprendimas. Šiuos iššūkius sprendžia tarptautinės studentų komandos, kurios sujungia skirtingų studijų krypčių studentus.

Antroji „ECIU universiteto dienos 2022“ renginio diena leido iš arčiau susipažinti su ECIU universiteto naudojamu iššūkiais grįsto mokymosi metodu. Šis unikalus mokymosi metodas leidžia įgyti praktiškų problemų sprendimo įgūdžių ir darbo komandoje patirties. CBL dirbtuvių metu tarptautinės KTU studentų komandos sprendė iššūkį, kurio tema – Student Voice (liet. Studentų balsas).

Jurgita Barynienė

„Iššūkiais grįstas mokymas atveria naujas galimybes į studijų procesą įnešti realius praktinės aplinkos pavyzdžius. Tai itin prisideda prie studentų motyvavimo. Jie mokosi ne tik spręsti realius, praktikoje kylančius iššūkius, bet ir reflektuoti savo veiklą, mokytis iš savo klaidų ir tobulėti“, – teigia Jurgita Barynienė.

Asta Daunorienė
Asta Daunorienė

„Labai svarbu, kad studentai, spręsdami iššūkius galvotų ne apie trumpalaikius sprendimus, o  apie tai, kaip jų sprendimai prisidės prie kokybiškesnio visuomenės gyvenimo. Dar daugiau, šis metodas keičia studentų mąstymą, nes studentai turi prisiimti atsakomybę už mokymosi procesą, už priimamus sprendimus globaliame bei lokaliame kontekste ir savarankišką mokymąsi“, – teigia Asta Daunorienė

Pasak J. Barynienės ir A. Daunorienės, šiandien mokymasis peržengia universiteto ribas, o išorinė aplinka tampa mokymosi resursu, kurį turime išnaudoti.

Dalyviai susipažino su daugeliui dar nauju metodu ir sprendimais, kuriuos CBL metodas leido surasti. Dvi studentų komandos iškeltai problemai – studentų aktyvumui ir dalyvavimui renginiuose – rado keletą sprendimo būdų. Viena komanda pasiūlė sukurti mobilią programėlę, kuri leistų studentams lengvai rasti jiems aktualius renginius bei veiklas ir į juos užsiregistruoti. Antroji

komanda pateikė idėją puslapiui, kuriame studentai galėtų patogiai ir žaismingai įsitraukti į KTU bendruomenės organizuojamas apklausas bei pateikti savo nuomonę studentams bei universitetui aktualiais klausimais.