ieškoti
 

ECIU universiteto suteikiamos vertės studentui:

Realus poveikis aplinkai

Realus poveikis:

 • ECIU universitete sprendžiami iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria visuomenė ir organizacijos. Dalyvaudami iššūkių sprendime, sukursite joms realų poreikį;
 • ECIU universitete sprendžiami iššūkiai, susiję su vienu iš Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų – padaryti miestus ir gyvenvietes įtraukiančias, saugias, atsparias ir tvarias.
nauji įgūdžiai

Nauji įgūdžiai:

 • sprendžiant iššūkį, tobulinami problemų sprendimo ir komandinio darbo įgūdžiai;
 • pasirinkus papildomą mikro modulį, įgyjama žinių ir įgūdžių, reikiamų sėkmingam iššūkio sprendimui.
tarptautinės galimybės

Tarptautinės galimybės:

 • darbas tarpdisciplininėje ir tarptautinėje komandoje;
 • mobilumo galimybės ir kitų kultūrų pažinimas;
 • ECIU universitetas vienija 13 universitetų iš 13 Europos šalių.
bendra kūryba ir ryšiai

Bendra kūryba ir ryšiai:

 • darbas drauge su kitais studentais, dėstytojais-mentoriais, valdžios institucijomis, verslo ir viešojo sektoriaus organizacijomis;
 • srities ekspertų tinklo kūrimas;
 • naujo ECIU universiteto, siūlančio inovatyvų europietišką išsilavinimą, kūrimas.
įvertinimas ir pripažinimas

Įvertinimas ir pripažinimas:

 • dalyvavimo iššūkio sprendime pažymėjimas;
 • už dalyvavimą ECIU universiteto veiklose skiriamas skaitmeninis ženkliukas ir papildomas balas pretenduojant į talento stipendiją;
 • geriausius iššūkio sprendinius pasiūliusios studentų komandos turi galimybę gauti iššūkio teikėjo (organizacijos) rekomendacinį laišką;
 • akademinė pažyma su ECTS studijų kreditais už pabaigtą iššūkio modulį ir mikro modulį (įgyti kreditai gali būti įskaitomi vietoje studijuojamos studijų programos kreditų).
iššūkio tolesnis vystymas

Iššūkio tolesnis vystymas:

 • galimybė pristatyti iššūkio sprendinius vietiniame / Europos lygmenyje;
 • galimybė vystyti tolesnį bendradarbiavimą su iššūkio teikėju (organizacija);
 • galimybė komercializuoti iššūkio sprendinį.
zemelapis eciu.ktu.edu

ECIU Universiteto nariai:

Tventės universitetas (Nyderlandai)
Linčiopingo universitetas (Švedija)
Hamburgo technologijos universitetas (Vokietija)
Autonominis Barselonos universitetas (Ispanija)
Alborgo universitetas (Danija)
Aveiro universitetas (Portugalija)
Dublino miesto universitetas (Airija)
Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
Stavangerio universitetas (Norvegija)
Trento universitetas (Italija)
Tamperės universitetas (Suomija)
Nacionalinis taikomųjų mokslų institutas (INSA) (Prancūzija)
Lodzės technologijos universitetas (Lenkija)

 

Asocijuotas partneris:
ECIU partneris: Monterėjaus technologijos universitetas (Meksika).

Pramonės ir viešosios organizacijos:
„Airbus”, „Cisco“, „Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.“, „Ericsson AB“, „Hella Lithuania“, „Intel“, „Ignitis Group “, „Lyse Group“, „NXP“, „Ponsse“, „Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis“, „Sick AG“, „Suez Environment“ ir kiti.

Iššūkiais grįstas mokymas(-si) (angl. Challenge based learning (CBL)) yra toks mokymo(-si) būdas, kai studentai ir dėstytojai dirba kartu spręsdami realaus pasaulio problemas (Education, 2011).

Iššūkiais grįstas mokymas(-is) – mokymo(-si) metodas, kuris grindžiamas patirtinio mokymosi pagrindu, skatina studentų ir įvairių suinteresuotų šalių: mokslininkų, verslo įmonių, viešųjų ir nevyriausybių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant apibrėžti svarias idėjas, užduoti apgalvotus klausimus, nustatyti, ištirti, aplinkosaugos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu pasiūlyti ir įgyvendinti tvarų sprendimą (Rådberg et al., 2020).

Iššūkiais grįsto mokymo(-si) metodo struktūrą sudaro trys pagrindiniai etapai: įsitraukimas, tyrimas ir veikimas.

Įsitraukimo etapas pradedamas nuo “globalios idėjos“ pristatymo. Studentai kviečiami užduoti eilę klausimų, kad atsakydami į juos išgrynintų savo idėjas ir nuspręstų kokia konkrečia kryptimi bus vystomas jų sprendimas. Šio etapo metu labai svarbu apibrėžti ir dirbti su tokia idėja, kuri duotų naudą visuomenei.

Tyrimo etapo metu studentai gilinasi į sukonkretintą idėją ir užduoda papildomus klausimus, kurie padeda išsiaiškinti, kokių papildomų žinių reikia, kad galėtų spręsti iššūkį. Šio etapo metu apibrėžiamos veiklos ir ištekliai, kurie padėtų sėkmingai išspręsti iššūkį. Susisteminus surinktą informaciją atliekama gautų duomenų analizė, kuriai atlikti pasitelkiami įvairūs įrankiai, mentorių pagalba.

Studentai, pasinaudodami tyrimo duomenimis, veikimo etape pradeda ieškoti galimo iššūkio sprendimo. Sprendimo ieškoma gaminant prototipus, eksperimentuojant, konsultuojantis studentų komandoms viduje, su verslu, visuomene ir pan. Radus tinkamą sprendimą sudaromas veiksmų planas jo įdiegimui, rengiami brėžiniai, detalūs aprašai, parenkamos medžiagos bei rodikliai, kurie leis įvertinti sprendimo naudą. Tinkamai pasirengus sprendimas įdiegiamas. Vėliau analizuojama jo įgyvendinimo rezultatas ir sėkmė.

 

 

ECIU Universitetas

ECIU universitetas: iššūkiais grįstos studijos, mokslas ir inovacijos.

ECIU universitetas – Europos universitetas, kurio studentai ir tyrėjai bendradarbiauja su miestais ir įmonėmis, spręsdami realaus gyvenimo iššūkius. Tai visiškai naujas universiteto modelis, paremtas visuomenės, piliečių ir pramonės poreikiais. Universitetas suteikia galimybę dirbti kartu visoje Europoje ir ieškoti sprendimo būdų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui.

Inovatyvaus universiteto modelis, kurį diegia Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumui (ECIU) priklausantys universitetai, oficialiai startavo 2019 m. lapkritį.

ECIU universitetą vienija 13 narių – tai stiprūs Europos universitetai suteikiantys studentams pažangiausias mokymosi galimybes.

ECIU Universiteto
vizija 2030

ECIU Universiteto misija, vizija, vertybės, pagrindinės sudedamosios dalys ir veiklos gairės iki 2030 metų

Lankstūs
mokymosi
keliai: 

ECIU universiteto
pozicija dėl
Europos diplomo

ECIU universiteto
žurnalas

Aktualijos,
ECIU istorija
bei bendruomenės
narių patirtys

Veiklos
rezultatai

ECIU universiteto
vaizdo klipas apie
dvejus iniciatyvos
metus

 

Studentų išspręsti iššūkiai

ECIU universiteto studentai sprendė Kauno miesto savivaldybės pateiktą iššūkį, susijusį su efektyviu išteklių valdymu Kauno mieste. Sprendžiant iššūkius svarbu sutelkti dėmesį ne tik į galutinį rezultatą, bet ir į rezultato poveikį ateityje. Rudens semestro metu KTU studentai sprendė komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo klausimą, automobilių stovėjimo aikštelių mieste užimtumo klausimą, oro taršos identifikavimo sistemos gerinimo klausimą, aplinkos taršos klausimą, duobėtų gatvių problemas. Studentai Kauno miestui pasiūlė 5 technologijomis grįstus sprendimus efektyvesniam miesto išteklių valdymui.

Medijos

 

Ką kalba studentai

 

ECIU universitetas partneriams

   ECIU universiteto vertės partneriams:

1. Pateikite savo iššūkį.

Prie Jūsų pateikto iššūkio galimų sprendimų paieškų prisidės tarptautinės bei tarpdisciplininės studentų komandos, kurios Jums gali pateikti iki šiol nesvarstytus bei inovatyvius sprendimus.

2. Prisidėkite prie naujų įgūdžių bei žinių ugdymo.

Pateikto iššūkio analizavimas padeda ECIU Universiteto studentams įgyti būtinos patirties dirbant komandoje, sprendimų paieškoje bei skatina kūrybinį mąstymą, reikalingą inovacijoms vystyti.

3. Prisijunkite prie didžiausių Europos protų.

Prisijungdami bei dirbdami kartu su visoje Europoje esančiais pačiais aktyviausiais bei šviesiausiais protais, turėsite galimybę bendradarbiauti bei vystyti darbinius ryšius tiek su švietimo institucijų darbuotojais, tiek su verslo partneriais.

4. Prisidėkime prie švietimo ateities kūrimo.

Įsitraukimas į ECIU Universiteto veiklas Jums suteikia galimybę atrasti sprendimus, atliepiančius pačius aktualiausius iššūkius socialinėje, ekonominėje bei aplinkosaugos srityse. Prisidėdami prie ECIU universiteto veiklų, turėsite unikalią galimybę tapti vieno iš pirmųjų Europos Universitetų bendrakūrėju, vystančiu novatorišką švietimo koncepciją Europos mastu.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 

Ekspertų rekomendacijos