Aukštojo mokslo transformacija tęsiama: bus finansuojamas naujas ECIU universiteto etapas

ECIU naujienos | 2022-08-03

Europos inovatyvių universitetų konsorciumas (ECIU), kurio narys yra ir Kauno technologijos universitetas, gavo Europos Sąjungos (ES) „Erasmus+“ programos paramą toliau tęsti bendro Europos universiteto kūrimą. Naujame ECIU universiteto etape didžiausias dėmesys bus skirtas trims aukštojo mokslo inovacijoms – lankstiems mokymosi keliams, mikro-kredencialams ir iššūkiais grįstam metodui.

Liepos 27 d. Europos Komisijai paskelbus Europos universitetų aljansų kvietimo rezultatus, buvo patvirtinta, kad ECIU kartu su šešiolika dabartinių universitetų aljansų toliau gaus paramą jungtinio Europos universiteto kūrimui. Prie kvietimo prisijungė ir keturi nauji Europos universitetų aljansai. Antrajame etape finansavimas bus teikiamas ne tik ilgesniam laikotarpiui, bet ir bus didesnis negu iki šiol – ECIU aljansas gaus 14,4 milijonų eurų paramą ketveriems metams. Pirmasis ECIU universiteto etapas tęsėsi 3 metus ir baigsis šių metų spalį.

„Visų aljansui priklausiančių universitetų vadovų nusiteikimas ir ryžtas kartu kurti jungtinį Europos universitetą yra neabejotinas. Antrajame finansavimo etape numatėme dar ambicingesnius tikslus, leisiančius stiprinti bendradarbiavimą įgyvendinant pokyčius Europos aukštajame moksle“, – teigia KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka.

Eugenijus Valatka
Eugenijus Valatka

Viena iš kertinių ECIU universiteto koncepcijų – iššūkiais grįsti lankstūs mokymosi keliai. Šios koncepcijos esmė – mokymosi galimybių pritaikymas individualiems besimokančiojo poreikiams. ECIU universiteto mikro-moduliai ir iššūkiai bus siūlomi atlikus besimokančiojo motyvacijos testą, o išklausius mikro-modulius ar pabaigus iššūkio sprendimą įgytos kompetencijos bus nurodytos skaitmeniniame kompetencijų pase mikro-kredencialų forma. Toks pasas gali tapti alternatyva tradiciniam universiteto diplomui, ypač besimokančiųjų visą gyvenimą atveju.

Perkeliama geroji patirtis

Mikro-kredencialai – aktuali aukštojo mokslo transformacijos kryptis. Tai mokymosi proceso, pavyzdžiui, dalyvavimo iššūkiuose ar studijų moduliuose, rezultatai, saugomi skaitmeniniame formate. Mikro-kredencialai gali tapti naudingu įrankiu, skatinant mokymąsi visą gyvenimą ar ugdant įgūdžius, reikalingus ateities darbo rinkai. ECIU universitetas jau kurį laiką eksperimentuoja diegdamas mikro-kredencialus, o geroji patirtis bus perkelta į naująjį etapą. Planuojama, kad dauguma ECIU narių pradės diegti mikro-kredencialus savo akademinėse sistemose.

Naujajame etape bus tęsiama dar viena praktika – tai iššūkiais grįsto mokymo ir mokymosi modelio diegimas universitetuose. Šį modelį, leidžiantį dirbti tarptautinėse studentų komandose ir sprendžiantį visuomenės iššūkius, KTU jau pritaikė ne vienas dėstytojas.

Pirmajame ECIU universiteto etape daugiau negu 400 studentų, 300 dėstytojų ir universitetų darbuotojų bei nemaža dalis įmonių bei organizacijų buvo įsitraukę į įvairių iššūkių sprendimą. Iššūkiai bei mikro-moduliai ir toliau liks svarbiausiais lankstaus mokymosi elementais. Jie bus siūlomi tiek universitetų studentams, tiek besimokantiems iš išorės.

Kristina Ukvalbergienė
Kristina Ukvalbergienė

„Darbo rinka tampa vis mažiau stabili – tai reiškia, kad turime turėti tokią švietimo sistemą, kuri leistų lanksčiai reaguoti į pokyčius. Pagrindiniu mokymosi principu tampa ne studento mokymosi laikas, bet mokymosi pažanga ir įgytos kompetencijos, o tam reikalingos dinamiškos, kontekstualizuotos ir tarpdiscipliniškos mokymo programos. Todėl ir toliau dirbsime su personalizuotais lanksčiais mokymosi keliais, iššūkiais grįstu mokymusi ir mikro-kredencialais“, – tikina KTU Studijų departamento direktorė ir ECIU universiteto projekto institucinė vadovė Kristina Ukvalbergienė.

Apims platesnį temų spektrą

Pirmajame etape ECIU universitetas sutelkė dėmesį į iššūkius, susijusius su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 11 tikslu – „Darnūs miestai ir bendruomenės“. Planuojama, kad antrasis etapas apims platesnį temų spektrą, atliepiantį aktualiausias Europos ir globalias problemas, pavyzdžiui, klimato kaitą.

Tikimasi, jog 2026 m. kuriamas Europos universitetas taps aukštojo mokslo ekosistema, kurioje bendradarbiaus tūkstančiai besimokančiųjų, dėstytojų, mokslininkų bei įmonių ir organizacijų atstovų. Čia toliau bus kviečiama įgyvendinti tvarius socialinius pokyčius sprendžiant iššūkius.

ECIU universiteto direktorius, Tventės universiteto atstovas Sander Lotze įsitikinęs, kad sėkmingam ECIU universiteto sistemos įgyvendinimui būtini keli elementai.

„Pirmiausia, ECIU universitetas turi tarnauti žmonėms. Mes turime stiprinti praktikų bendruomenes (angl. communities of practice) ECIU tinkle, įtraukiant daugiau besimokančiųjų, dėstytojų ir universitetų partnerių nei jų dalyvavo iki šiol. Antra, reikalinga tvari ir patogi IT infrastruktūra. Gautas ES finansavimas leis pasiekti šiuos ambicingus tikslus“ – sako S. Lotze.

ECIU universitetą kuria trylika inovatyvių ir stiprių Europos universitetų. 1997-aisiais įsteigto ECIU konsorciumo narius vienija antreprenerystė ir inovacijų vystymas. KTU prie konsorciumo prisijungė 2016 m. ir nuo 2019 m. kartu su partneriais vysto ECIU universiteto veiklas.