ieškoti
 

ECIU konsorciumas

Pagrindinė ECIU konsorciumui priklausančių universitetų vertybė, kuria grįstos visos veiklos, yra inovacijų ir antreprenerystės skatinimas.

1997-aisiais įsteigtas ECIU konsorciumas yra aukštu pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimo tinklas, suteikiantis galimybę jo nariams keistis gerąja antreprenerystės ir inovacijų ugdymo patirtimi, sukuriantis platformą studentų, dėstytojų ir tyrėjų mainams.

KTU prie konsorciumo prisijungė 2016 metais ir yra vienintelis universitetas Lietuvoje, priklausantis šiam tinklui.

ECIU iniciatyva

Vykdoma iniciatyva “ECIU Universitetas” – ECIU aljansas kuria Europos universitetą, kurio studentai, dėstytojai ir tyrėjai bendradarbiauja su miestais ir įmonėmis, spręsdami realaus gyvenimo iššūkius. „ECIU Universitetas“ pasižymi iššūkiais grįstomis studijomis, mokslu ir inovacijomis.

 „ECIU Universitetas – tai visiškai naujas universiteto modelis, paremtas visuomenės ir pramonės poreikiais. Universitetas suteiks galimybę dirbti kartu visoje Europoje ir ieškoti sprendimo būdų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (angl. United Nation Sustainable Development Goals, UN SDG) įgyvendinimui.

Šios iniciatyvos ilgalaikis tikslas ir ambicija – įsteigti oficialiai registruotą Europos universitetą, kuris ne tik suteiktų kompetencijomis grįstą Europos diplomą savo studentams, bet ir užsitikrintų darnų Europos Komisijos palaikymą studijų, mokslo ir administravimo veikloms.

Kontaktai

Kristina Ukvalbergienė
Studijų departamento direktorė
tel.+370 650 59832
e. p. kristina.ukvalbergiene@ktu.lt

 

ECIU universiteto kūrimas finansuojamas

Pagrindiniai iniciatyvos „Europos universitetai” tikslai:

 • Skatinti bendrąsias Europos vertybes ir stiprinti Europos tapatybę suvienijant naująją europiečių kartą, gebančią bendradarbiauti ir dirbti su įvairiomis Europos ir pasaulio kultūromis, skirtingomis kalbomis, įvairiose šalyse, sektoriuose ir akademinėse disciplinose.
 • Pasiekti esminį šuolį Europos aukštojo mokslo institucijų kokybės, veiklos rezultatų ir tarptautinio konkurencingumo srityse ir prisidėti prie Europos žinių ekonomikos, užimtumo, kultūros ir gerovės geriausiai pasinaudojant naujoviška pedagogika.

Naujo Europos Universiteto modelio kūrimas
ECIU Universitetas – tai visiškai naujas Europos Universiteto modelis, paremtas visuomenės, piliečių, verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų poreikiais. Universitetas suteikia galimybę dirbti kartu visoje Europoje ir ieškoti sprendimo būdų darnaus vystymosi (UN SDG) tikslų įgyvendinimui. Tai vienas didžiausių Europos universitetų aljansų, vienijantis 12 universitetų iš 12 Europos šalių.

ECIU universitetas – ambicinga iniciatyva, dedanti pamatus naujam švietimo modeliui ir pasižyminti unikaliais bruožais:

Poveikis visuomenei sprendžiant iššūkius
ECIU universitete besimokantys studentai, tyrėjai ir darbuotojai iš universitetų bei įmonių ir visuomeninių organizacijų suvienija jėgas tarpdisciplininių problemų – iššūkių sprendimui.
Bandomajame etape ECIU universitetas sutelkia dėmesį į iššūkius, susijusius su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 11 tikslu: „Padaryti miestus ir žmonių gyvenvietes įtraukiančias, saugias, atsparias ir tvarias“.

Dalyvavimas iššūkiuose suteikia galimybes studentams ir dėstytojams dirbti tarpdisciplininėse ir tarptautinėse komandose kartu su valdžios institucijomis, verslo ir viešojo sektoriaus organizacijomis, tobulinti darbo tarptautinėse komandose įgūdžius bei plėsti savo srities ekspertų ir bendraminčių tinklą.

Lankstus ir iššūkiais grįstas mokymasis
ECIU universitetas – tai Europos universitetas, kuriame iššūkiais grįstas mokymas apima visas veiklos sritis: mokymą ir mokymąsi, mokslinę veiklą ir tyrimus bei inovacijų kūrimą.

ECIU universitete veiks Švietimo inovacijų laboratorijos – fizinės ir virtualios erdvės, kuriose dėstytojai galės diegti iššūkiais grįsto mokymo ir mokymosi naujoves ir vesti paskaitas bei dalytis patirtimi. Švietimo inovacijos yra kuriamos kartu su studentais, pramonės atstovais bei visuomeninėmis organizacijomis.

Bendradarbiaujant su privačiomis įmonėmis ir viešosiomis organizacijomis taip pat kuriami aukšto akademinio lygio lankstūs, atviri ir įtraukiantys mikro-moduliai, kurie pripažįstami kaip integrali studijų proceso dalis (mikro-kvalifikacijos). Šie mikro-moduliai besimokantiems ECIU Universitete padeda įgyti naujų žinių bei įgūdžių su iššūkių sprendimu susijusiuose temose, taip pat stiprina įvairias tarpdisciplinines kompetencijas, suteikia galimybę išmokti kitų Europos kalbų.

Iššūkiais grįstas mokslas bei inovacijos
ECIU universiteto inovacijų centrai bus naudojami kaip fizinės ir virtualios vietos, derinant atvirus inovacijų metodus ir kviečiant žmones iš skirtingų disciplinų bei profesijų, turinčius skirtingas žinias, įgūdžius bei patirtį.
Inovacijų laboratorijose universitetų tyrėjai tiesiogiai bendradarbiaus su įmonėmis ir institucijomis įgyvendindami įvairius mokslinių tyrimų ir technologijų perdavimo projektus.

Bendras ECIU Universiteto tyrėjų iniciatyvas apjungs Virtualus mokslo institutas SMART-ER.

 

Nariai ir partneriai

Tventės universitetas

Nyderlandai

Linčiopingo Universitetas

Švedija

Hamburgo technologijos universitetas

Vokietija

Autonominis Barselonos universitetas

Ispanija

Alborgo universitetas

Danija

Aveiro universitetas

Portugalija

Dublino miesto universitetas

Airija

Kauno technologijos universitetas

Lietuva

Stavangerio universitetas

Norvegija

Trento universitetas

Italija

Tamperės universitetas

Suomija

Nacionalinis taikomųjų mokslų institutas

Prancūzija

Asocijuotas partneris: Monterėjaus technologijos universitetas

Meksika

Lodzės technologijos universitetas

Lenkija

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PARTNERĖS

 • Autonomous Province of Trento, Italy
 • Barcelona City Council, Spain
 • Cerdanyola del Vallès City, Spain
 • City of Enschede, The Netherlands
 • City of Hamburg, Germany
 • City of Stavanger, Norway
 • City of Tampere, Finland
 • Danish Ministry of Higher Education, Denmark
 • Fingal County Council, Ireland
 • Inter-Municipal Community of the Region of Aveiro, Portugal
 • Kaunas City Region, Lithuania
 • Kaunas District Municipality, Lithuania
 • Municipality of Trento, Italy
 • Region Östergötland, Sweden
 • Tampere Region, Finland
 • Confindustria Trento, Italy
 • Oost NL, The Netherlands
 • Hub Innovazione Trentino, Italy
 • PIMEC 2030, Spain

ĮMONĖS PARTNERĖS

 

Virtualus mokslo institutas SMART-ER

SMART-ER – virtualus tyrimų institutas, suteikiantis galimybę dialogui tarp skirtingų mokslo sričių, verslo sektorių ir visuomenės.

Tai naujas mokslinių tyrimų ir inovacijų modelis, kurio pagrindą sudarys virtuali bendradarbiavimo aplinka. Ji bendriems tyrimams ir iniciatyvoms apjungs Europos inovatyvių universitetų konsorciumo (ECIU) mokslininkus ir tyrėjus.

2021 m. vasario mėnesį startavęs SMART-ER projektas vykdomas pagal H2020 programos teminę sritį „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas” (angl. Science for and with Society, SwafS).