Finalinis Europos universitetų teisinio statuso susitikimas

ECIU naujienos | 2024-03-04

2024 m. vasario 28 d. beveik 200 ECIU universiteto atstovų iš visos Europos, tiek gyvai Briuselyje, tiek nuotoliniu būdu, susitiko aptarti tolimesnius veiksmus, susijusius su Europos teisinio statuso vystymo priemonėmis. Susitikimo metu suinteresuotosios šalys ir politikos kūrėjai svarstė įvairius klausimus susijusius su šia tema.

Olga Wessels, ECIU ofiso Briuselyje vadovė ir ESEU projekto koordinatorė sakė: „Renginyje buvo išsakyta daug skirtingų požiūrių į Europos aukštojo mokslo institucijų aljansų teisinio statuso temą, ir buvo prieita prie aiškios bendros išvados, kad tokia priemonė labai reikalinga.“

ECIU komanda galimus instrumentus analizavo ESEU (angl. European Status for ECIU University, ESEU) projekto metu. Per vienerius metus įgyvendintame projekte buvo tiriamos Europos teisinio statuso sukūrimo galimybės, atsižvelgiant į ECIU universiteto poreikius ir siekiant įveikti tarptautinio aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo kliūtis.

Projekto partneriai buvo ECIU universiteto nariai bei ES šalių narių valdžios institucijos, o tarp jų LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kartu su dedikuota komanda projekte dirbo ir pagrindinį ESEU dokumentą rengė KTU atstovės: Vytautė Juška, Reda Nausėdaitė, Sandra Antanavičienė ir Toma Šilinaitė-Subačienė.

ESEU projekto grupės pasiūlytą Europos teisinės priemonės planą galima rasti ESEU galutinėje ataskaitoje: Roadmap on a European legal instrument for transnational higher education cooperation

Jeigu neturėjote galimybės sudalyvauti ESEU projekto galutiniame aptarime, jo apžvalgą, skaidres ir vaizdo įrašą galite rasti čia: https://www.eciu.eu/news/eseu