ieškoti
ieškoti

Iššūkiais grįsto mokymosi metodo privalumai studentams ir visuomenei: KTU dėstytojų patirtys

ECIU naujienos | 2022-02-14

ECIU universitetas jungiantis 12 stiprių Europos universitetų kviečia studentus dalyvauti iššūkiuose, kurie nagrinėja ir sprendžia opias socialines, visuomenines ar net globalines problemas. Studentai jungiasi į tarptautines grupes ir padedant dėstytojams bei organizacijų atstovams sprendžia realius gyvenimiškus iššūkius, remiantis netradiciniu, iššūkiais grįsto mokimosi metodu (CBL).

Kelerius metus iš eilės iššūkių sprendimuose dalyvaujantys ir mentoriaujantys KTU dėstytojai džiaugiasi savo sukaupta patirtimi ir iššūkiais grįsto mokymosi metodikos (CBL) nauda. CBL metodas nėra įprastas mokymo būdas, todėl dėstytojai teigia patiriantys malonių staigmenų, o studentai randa netikėčiausių sprendimo būdų.

Naujos, netradicinės patirtys

„Dalyvauti iššūkių sprendime raginu kiekvieną studentą, nes tai – išskirtinė galimybė įgauti daug naujos patirties bei lavinti jau turimas kompetencijas. Prisijungę prie iniciatyvos studentai praplečia savo kontaktų tinklą bei turi galimybę pasitikrinti komandinio darbo įgūdžius tarpdisciplininėse ir tarpkultūrinėse komandose.

Rimantė Sedziniauskienė

Taip pat, jie iš arti susipažįsta su miestų ar verslo organizacijų aktualijomis, turi galimybę prisidėti prie jiems kylančių iššūkių sprendimo. Tokiu būdu studentai ne tik plečia savo žinias apie „realaus pasaulio“ problemas, bet ir lavina savo kūrybinį, o kartu ir sisteminį, mąstymą“, – pasakoja KTU universiteto dėstytoja Rimantė Sedziniauskienė.

Sąvoka „iššūkis“ kartais gali kelti klausimų arba bauginti, kad laukia kažkas neįveikiamo. Tačiau sprendžiant iššūkius įgaunamos įvairios kompetencijos, tobulinami praktiniai įgūdžiai, kurių įprastose studijose galima ir neįgyti.

Dalia Čalnerytė

 

KTU universiteto dėstytoja Dalia Čalnerytė CBL metodiką ECIU iššūkiuose bando ne pirmą semestrą: „ECIU skatina bendradarbiavimą tarp mokslo institucijų, verslo atstovų ir bendruomenių skirtingose šalyse. Tai puiki iniciatyva, vis dar ieškanti geriausio įgyvendinimo būdo. Spręsdami iššūkį studentai susipažįsta su praktikoje taikomomis technologijomis, įgyja žinių ir patirties, darbo komandoje įgūdžių. Studentus raginčiau dalyvauti iššūkiuose dėl pažinčių, įdomių patirčių, įgyjamų praktinių žinių, pasitenkinimo radus originalų sprendimą“.

CBL metodo ypatumai ir netikėti sprendimo būdai

Nors iššūkiais grįsto mokymosi metodas (CBL) dar nėra plačiai naudojamas studijų proceso metu, tačiau jis atveria dideles galimybes visiems iššūkių dalyviams. Sprendžiant iššūkius ir naudojant šį metodą naudos gavėjais tampa ne tik studentai, tačiau ir visos kitos likusios grandys: dėstytojai, įmonės, visuomeninės organizacijos.

„CBL nuo kitų metodų išsiskiria tuo, kad dėstytojai studentams nenurodo, kokio rezultato tikisi. Taigi, studentai patys įvardina jiems svarbų iššūkį bei galimus kelius jam spręsti. Taip lavinamas studentų gebėjimas pastebėti problemas aplinkoje, ryžtas priimti jas kaip iššūkį, kūrybiškumas surasti tinkamą sprendimo būdą bei įtikinti savo idėjomis komandos draugus ir suinteresuotus asmenis. Iššūkių sprendimo eigoje studentai sulaukia grįžtamojo ryšio iš kolegų, dėstytojų, verslo atstovų, iššūkio srities specialistų.

Inga Stasiulaitienė

Šie komentarai padeda pažvelgti į siūlomą sprendimą iš įvairių perspektyvų, įvertinti siūlomo sprendimo įtaką aplinkai ir bendruomenei“, – įspūdžiais dalijasi D. Čalnerytė.

Inga Stasiulaitienė – viena iš ECIU dėstytojų, kartu su studentais jau ne pirmą semestrą išbandanti netradicinį iššūkiais grįsto mokymosi metodą: „Ši metodika formuoja studentų kritinį mąstymą, darbo komandoje įgūdžius. Studentai, išeidami iš komforto zonos, turi galimybę siekti rezultatų, už kuriuos patys yra atsakingi. Tuo tarpu dėstytojas turi aiškiai ir nežymiai pakreipti studentus galutinio rezultato link“, –  sako dr. I. Stasiulaitienė.

Dėstytojų kolega Benas Gabrielis Urbonavičius taip pat vardina inovatyvaus mokymo ir mokymosi būdo naudas: „Iššūkiais grįsto mokymo(si) proceso metu sugeneruojamos idėjos, kurios galbūt neišvystų dienos šviesos jei procesas būtų vykdomas kokia kita metodika.

Benas Gabrielis Urbonavičius

Be to, nors didžioji dalis KTU studentų susiduria su tarptautinėmis studentų veiklomis, tačiau nedažnam tenka glaudžiai dirbti tarptautinėse studentų komandose – tai labai vertinga patirtis“.

Kitos naujienos